Receptpligtig medicin

Det kan ind imellem synes besværligt for ejer at skulle til konsultation hos dyrlægen med deres dyr, som måske har fået øjenbetændelse eller rødme i ørene. Hvorfor kan dyrlægen ikke bare udskrive en recept? Det skyldes myndighedernes regler vedrørende udlevering af lægemidler til dyr. Det er altså ikke noget, som vi dyrlæger har "fundet på". Myndighederne fører kontrol med dyrlægernes medicinudlevering og overtrædelser bliver straffet.

Et uddrag fra Dyrlægelovens §12 lyder således:

"§12. En dyrlæge må kun udlevere eller ordinere receptpligtige lægemidler til behandling af sygdomstilfælde hos dyr, når dyrlægen selv har stillet en diagnose for sygdommen. Diagnosen skal være stillet
1) efter en faglig forsvarlig klinisk undersøgelse, som dyrlægen personligt har foretaget af det eller de syge dyr,
2) efter, at dyrlægen har undersøgt materiale fra det eller de syge dyr eller ladet materialet undersøge på et statsligt eller andet dertil af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri godkendt laboratorium..."

Det vil altså sige, at dyrlægen skal tilse dyret eller materiale fra dyret(fx urin/afføringprøver) for at kunne stille en diagnose, inden der udleveres receptpligtig medicin.

På Stenløse Dyreklinik er der et receptgebyr ved udlevereing af recept, samt ved receptfornyelse. 

Ved kroniske lidelser som fx slidgigt, stofskiftelidelser eller allergi kan fornyelse af recept dog ske uden konsultation, men det skal godkendes af dyrets dyrlæge. Dyret skal gennemgå en sundhedsundersøgelse hvert år.

Der er nu også kommet yderligere restriktioner vedrørende brug af antibiotika til kæledyr. Dette skyldes en stigning i forekomsten af multiresistente bakteriestammer. Dette kan i yderste konsekvens betyde, at behandlingen ikke virker både hos dyr og hos mennesker, hvilket kan få katastrofale følger.

Så husk at reglerne kun er til for at beskytte os, vores dyr og vores miljø!